فولیکور folicur

 • دارای اثر پیشگیری و معالجه کنندگی در کنترل بیماری ها

 • قارچکشی با طیف وسیع در کنترل بیماری ها

 • طرز تاثیر متفاوت از سایر قارچکش های گروه آزول

 • دارای دوام طولانی در کنترل بیماری ها

گوجه فرنگی هیبرید آریسا ARISA F1

 • مناسب کشت در فضای باز
 • در نظر گرفته شده برای بازار تازه( خوری)
 • بوته فشرده و قوی با پوشش مناسب
 • میان رس با عملکرد بسیار بالا
 • میوه تیپ سالادی با میانگین وزن ۱۶۰-۱۴۰ گرم
 • میوه سفت با رنگ قرمز خوشرنگ
 • مقاوت خوب نسبت به ترک خوردگی (Cracking) و رسیدن لکه دار (blotchy ripening)
 • مقاوت به ویروس TY ، سفیدک پودری، پژمردگی ورتیسیلیومی و بوته میری فوزاریومی ۱ و ۲

گوجه فرنگی هیبرید برنا Borna F1

 

تیپ سالادی (بلوکی)

میان رس

بوته قوی با پوشش برگی بسیار خوب

وزن میوه ۱۴۰-۱۶۰ گرم

میوه بسیار سفت و یکدست

رنگ قرمز تیره

عملکرد بالا

مناسب جهت تازه خوری و مصارف صنعتی

مناسب جهت کشت های بهاره و پاییزه

مناسب برای کشت در شرایط فضای باز