ناتیوو Nativo

  • دارای ۲ طرز تاثیر متفاوت در کنترل بیماری

  • افزایش رشد، شادابی گیاه و افزایش محصول

  • دوز مصرف کم با کارآیی بالا و مقرون به صرفه اقتصادی

  • کنترل موثر و عالی بیماری های سفیدک و لکه سیاه سیب

  • کنترل موثر و عالی بیماری های بلاست برگ و خوشه و شیت بلایت برنج

فولیکور folicur

  • دارای اثر پیشگیری و معالجه کنندگی در کنترل بیماری ها

  • قارچکشی با طیف وسیع در کنترل بیماری ها

  • طرز تاثیر متفاوت از سایر قارچکش های گروه آزول

  • دارای دوام طولانی در کنترل بیماری ها