ناتیوو Nativo

 • دارای ۲ طرز تاثیر متفاوت در کنترل بیماری

 • افزایش رشد، شادابی گیاه و افزایش محصول

 • دوز مصرف کم با کارآیی بالا و مقرون به صرفه اقتصادی

 • کنترل موثر و عالی بیماری های سفیدک و لکه سیاه سیب

 • کنترل موثر و عالی بیماری های بلاست برگ و خوشه و شیت بلایت برنج

کانسیل اکتیو WG 300

 • کنترل موثر بندواش

 • مقدار مصرف کم با کارایی بالا

 • ایمن برای شالیکاران و محیط زیست

 • قابل مصرف در کشت نشایی و مستقیم

 • دو ماده موثره با طرز تاثیر متفاوت با خاصیت هم افزایی

 • کنترل همزمان علف های هرز پهن برگ و باریک برگ یکساله و اویارسلام

 

لونا سنسشن SC 500

 • مقدار مصرف کم با کارایی بالا

 • دارای خاصیت پیشگیری و معالجه کنندگی

 • افزایش رشد ، شادابی گیاه و افزایش محصول

 • کنترل عالی و با دوام سفیدک سطحی سبزیجات

 • حاوی دو ماده موثره متفاوت با خاصیت هم افزایی

 • کنترل همزمان بیماری های سفیدک پودری و لکه سیاه سیب

سیوانتو SL 200

 • کنترل سریع آفات

 • ایمن برای حشرات مفید

 • کنترل کننده ی ناقلین بیماری های ویروسی

 • زمان سمپاشی قابل انعطاف ، حتی در زمان گلدهی

 • کنترل آفات مقاوم به سایر حشره کش ها با گروه شیمیایی جدید

سبزی و جالیز

 • ابرون Oberon                                         SC 240

 • اینفینیتو Infinito                                 SC 687.5

 • فلینت Flint                                           WG 500

 • پزوتئوس Proteus                                  OD 110

 • پریویکور انرژی Previcur Energy             SL 840

 • لوناسنشن Luna Sensation                   SC 500

 • موونتو Movento                                     SC 100