گوجه فرنگی هیبرید برنا Borna F1

تیپ سالادی (بلوکی)

میان رس

بوته قوی با پوشش برگی بسیار خوب

وزن میوه ۱۴۰-۱۶۰ گرم

میوه بسیار سفت و یکدست

رنگ قرمز تیره

عملکرد بالا

مناسب جهت تازه خوری و مصارف صنعتی

مناسب جهت کشت های بهاره و پاییزه

مناسب برای کشت در شرایط فضای باز

کدوی هیبرید یسنا Yasna F1

زودرس

سیلندری شکل

طول میوه ۱۸ تا ۲۰ سانتیمتر

رنگ میوه سبز متوسط

مناسب جهت کشت فضای باز و زیر پلاستیک

عملکرد بالا در بازه زمانی نسبتاً کوتاه

تحمل نسبی به ویروس WMV(ویروس موزاییک هندوانه), (ویروس موزاییک زرد کدو)   ZYMVو سفیدک

 

فلفل دلمه کالیفرنیا واندر CALIFORNIA WONDER

دوره رسیدگی ۷۵ روز

بوته قوی

شکل میوه بلوکی شکل با دیواره ضخیم (اغلب میوه ها ۴ لبی)

پوست صاف سبزرنگ

تحمل بالا نسبت به ویروس موزاییک توتون ( TMV)

فلفل قلمی هیبرید شیدا Sheida F1

کشت فضای باز

میان رس

بوته قوی

میوه کشیده (طول:۲٫۵×۱۵ سانتی متر )

وزن ۴۰-۳۵ گرم

دارای گوشت ضخیم و بسیار تند

قرمز خوشرنگ به هنگام رسیدگی

مناسب جهت تازه خوری و صنعتی

عملکرد بالا

مقاوم به گرما و سرما

مناسب جهت کشت در تمام فصول

خیار گلخانه ای هیبرید سپهر Cucumber Sepehr F1

خیلی زودرس

بوته و شاخه جانبی قوی

میانگره کوتاه و ۳ میوه در هر گره

پربار

فصل تولید : اوایل بهار، بهار و تابستان

پوست میوه سبز تیره، براق و شیاردار

طول میوه : ۱۵ سانتیمتر

عمر پس از برداشت طولاتی

L/D متناسب

طعم بسیار خوب

مقاومت بالا به سفیدک پودری و اسکب

مقاومت نسبی به ویروس آوند زردی خیار (CVYV)

 

خیار فضای باز هیبرید اکسلو Excello F1

بیت آلفا

بوته قوی با رنگ خوب

عملکرد بسیار بالا

اندازه میوه ها یکنواخت با طول ۱۵-۱۳ سانتیمتر

رنگ میوه سبزتقریبا تیره

خوش رنگ و براق با طعم بسیار خوب

میوه استوانه ای شکل

دوره رسیدگی ۵۵ روز

مقاوم به سفیدک پودری، ویروس CMV ، CVYV, WMV, PRSV

خربزه هیبرید زردیس Zardis F1

تیپ آناناسی

میان رس

بوته بسیار قوی با پوشش برگی مناسب

میوه سفت، بیضی شکل و یکدست

وزن میوه ۳-۴ کیلوگرم

میوه دارای دمبرگ متصل با شبکه بندی خوب

رنگ میوه نارنجی به هنگام رسیدگی کامل و حفره میانی کوچک

بسیار خوش طعم و معطر

عملکرد بالا

انبارداری بالا

مناسب جهت کشت های بهاره و اوایل تابستان

مناسب برای کشت در شرایط فضای باز

مقاومت به سفیدک پودری و  نژادهای ۱ و ۲ فوزاریوم

خربزه هیبرید ترنج Toranj F1

تیپ آناناسی- کرمی

زودرس

بوته بسیار قوی با پوشش برگی بسیار خوب

میوه سفت، بیضی شکل و یکدست

وزن میوه ۳-۴ کیلوگرم

میوه دارای دمبرگ متصل با شبکه بندی بسیار خوب

رنگ میوه کرمی به هنگام رسیدگی کامل و حفره میانی کوچک

بافت شیرین، آبدار و معطر

عملکرد بالا

انبارداری بالا

مناسب جهت کشت های بهاره و اوایل تابستان

مناسب برای کشت در شرایط فضای باز

خربزه هیبرید پرایمی Primy F1 تیپ گالیا

زودرس

وزن میوه ۵/۱-۲ کیلوگرم

پوست میوه زرد رنگ با شبکه بندی مناسب

عملکرد بالا

بسیار خوش طعم و معطر با بریکس بالا

مقاومت نسبی به برخی نژادهای سفیدک پودری

خربزه هیبرید آذین

  • بوته قوی و عمر مفید عالی

  • میان رس تیپ آناناسی

  • عملکرد بالا و میوه های بیضی شکل یکدست با وزن ۳-۲ کیلوگرم

  • شبکه بندی پوست یکنواخت با گوشت نارنجی رنگ سفت و شیرین و خوش عطر و حفره میانی کوچک

  • اتصال خوب ساقه به میوه

  • مناسب جهت مصرف تازه خوری

  • ترجیحاً در مناطق شور کاشت نشود

  • مقاومت به فوزاریوم (F0,1,2) و سفیدک پودری

  • مناسب جهت کشت فضای باز بهاره و ابتدای تابستان