لونا سنسشن SC 500

  • مقدار مصرف کم با کارایی بالا

  • دارای خاصیت پیشگیری و معالجه کنندگی

  • افزایش رشد ، شادابی گیاه و افزایش محصول

  • کنترل عالی و با دوام سفیدک سطحی سبزیجات

  • حاوی دو ماده موثره متفاوت با خاصیت هم افزایی

  • کنترل همزمان بیماری های سفیدک پودری و لکه سیاه سیب