گندم

  • بوکتریل یونیورسال Buctril Universal     EC 570

  • آتلانتیس  Atlantis                                     OD12

  • اتللو  Othello                                           OD 60

  • دسیس  Decis                                         EC 25

  • فالکن  Falcon                                        EC 460

  • فولیکور Folicur                                    EW 250

  • لاماردور Lamardor                                FS 400