اسفناج هیبرید گرین استار Spinach green star F1

  • زودرس

  • عملکرد بالا

  • مقاوم به گلدهی و سرما

  • بوته ایستاده و با کیفیت

  • برگ ها به رنگ سبز تیره، صاف و ضخیم و حاشیه نسبتاً دندانه دار

  • مناسب جهت کشت در پاییز، زمستان و بهار

  • مقاوم به نژادهای ۱ تا ۵ سفیدک پودری (Peronospora farinose spinaceae)