بادمجان هیبرید فراز Faraz F1

بادمجان هیبرید فراز

  • مناسب جهت کشت فضای باز و گلخانه در همه فصول

  • بوته قوی با پوشش متوسط و عمر مفید عالی

  • میان رس با عملکرد بالا

  • بوته باز و مناسب جهت برداشت راحت میوه

  • شکل میوه نیمه دلمه (نیمه کشیده)(سیلندری) (متوسط سایز : cm 7*19)

  • میوه ها یکنواخت با گوشت سفت

  • پوست تیره و براق