خربزه هیبرید آذین

  • بوته قوی و عمر مفید عالی

  • میان رس تیپ آناناسی

  • عملکرد بالا و میوه های بیضی شکل یکدست با وزن ۳-۲ کیلوگرم

  • شبکه بندی پوست یکنواخت با گوشت نارنجی رنگ سفت و شیرین و خوش عطر و حفره میانی کوچک

  • اتصال خوب ساقه به میوه

  • مناسب جهت مصرف تازه خوری

  • ترجیحاً در مناطق شور کاشت نشود

  • مقاومت به فوزاریوم (F0,1,2) و سفیدک پودری

  • مناسب جهت کشت فضای باز بهاره و ابتدای تابستان