خربزه هیبرید پرایمی Primy F1 تیپ گالیا

زودرس

وزن میوه ۵/۱-۲ کیلوگرم

پوست میوه زرد رنگ با شبکه بندی مناسب

عملکرد بالا

بسیار خوش طعم و معطر با بریکس بالا

مقاومت نسبی به برخی نژادهای سفیدک پودری