خربزه هیبرید ترنج Toranj F1

تیپ آناناسی- کرمی

زودرس

بوته بسیار قوی با پوشش برگی بسیار خوب

میوه سفت، بیضی شکل و یکدست

وزن میوه ۳-۴ کیلوگرم

میوه دارای دمبرگ متصل با شبکه بندی بسیار خوب

رنگ میوه کرمی به هنگام رسیدگی کامل و حفره میانی کوچک

بافت شیرین، آبدار و معطر

عملکرد بالا

انبارداری بالا

مناسب جهت کشت های بهاره و اوایل تابستان

مناسب برای کشت در شرایط فضای باز