خربزه هیبرید زردیس Zardis F1

تیپ آناناسی

میان رس

بوته بسیار قوی با پوشش برگی مناسب

میوه سفت، بیضی شکل و یکدست

وزن میوه ۳-۴ کیلوگرم

میوه دارای دمبرگ متصل با شبکه بندی خوب

رنگ میوه نارنجی به هنگام رسیدگی کامل و حفره میانی کوچک

بسیار خوش طعم و معطر

عملکرد بالا

انبارداری بالا

مناسب جهت کشت های بهاره و اوایل تابستان

مناسب برای کشت در شرایط فضای باز

مقاومت به سفیدک پودری و  نژادهای ۱ و ۲ فوزاریوم