خیار گلخانه ای هیبرید سپهر Cucumber Sepehr F1

خیلی زودرس

بوته و شاخه جانبی قوی

میانگره کوتاه و ۳ میوه در هر گره

پربار

فصل تولید : اوایل بهار، بهار و تابستان

پوست میوه سبز تیره، براق و شیاردار

طول میوه : ۱۵ سانتیمتر

عمر پس از برداشت طولاتی

L/D متناسب

طعم بسیار خوب

مقاومت بالا به سفیدک پودری و اسکب

مقاومت نسبی به ویروس آوند زردی خیار (CVYV)

 

خیار فضای باز هیبرید اکسلو Excello F1

بیت آلفا

بوته قوی با رنگ خوب

عملکرد بسیار بالا

اندازه میوه ها یکنواخت با طول ۱۵-۱۳ سانتیمتر

رنگ میوه سبزتقریبا تیره

خوش رنگ و براق با طعم بسیار خوب

میوه استوانه ای شکل

دوره رسیدگی ۵۵ روز

مقاوم به سفیدک پودری، ویروس CMV ، CVYV, WMV, PRSV