خیار فضای باز هیبرید اکسلو Excello F1

بیت آلفا

بوته قوی با رنگ خوب

عملکرد بسیار بالا

اندازه میوه ها یکنواخت با طول ۱۵-۱۳ سانتیمتر

رنگ میوه سبزتقریبا تیره

خوش رنگ و براق با طعم بسیار خوب

میوه استوانه ای شکل

دوره رسیدگی ۵۵ روز

مقاوم به سفیدک پودری، ویروس CMV ، CVYV, WMV, PRSV