خیار گلخانه ای هیبرید سپهر Cucumber Sepehr F1

خیلی زودرس

بوته و شاخه جانبی قوی

میانگره کوتاه و ۳ میوه در هر گره

پربار

فصل تولید : اوایل بهار، بهار و تابستان

پوست میوه سبز تیره، براق و شیاردار

طول میوه : ۱۵ سانتیمتر

عمر پس از برداشت طولاتی

L/D متناسب

طعم بسیار خوب

مقاومت بالا به سفیدک پودری و اسکب

مقاومت نسبی به ویروس آوند زردی خیار (CVYV)