هندوانه چارلستون گری Charleston Grey

میوه بیضی کشیده با پوست ضخیم در ناحیه گلگاه

میان رس

دارای بوته قوی با پوشش دهی خوب

وزن میوه ۱۵-۱۰ کیلوگرم

گوشت میوه قرمز خوشرنگ ، سفت، ترد و بسیار شیرین

دارای پوست سبز روشن با ضخامت مناسب جهت حمل و نقل طولانی