هندوانه هیبرید یلدا Watermelon YALDA F1

کریمسون سوئیت

  • کیفیت انتقال و نگهداری قابل توجه

  • میوه های کاملا گرد

  • رسیدگی ۹۰-۸۰ روز بسته به شرایط آب و هوایی (متوسط:۸۸ روز)

  • وزن میوه حدود ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم (متوسط ۱۳ کیلوگرم)

  • گیاهان قوی، با پوشش کامل . عملکرد عالی

  • پوست خارجی جذاب، با خطوط پهن تره بر روی پوست سبز

  • گوشت قرمز تیره

  • درصد قند ۱۱۰