هندوانه هیبرید یامی YAMI F1

کریمسون سوئیت

زمان کاشت تا برداشت : ۹۰ روز

شکل میوه بیضی کشیده

 گوشت میوه قرمز ، ترد و شیرین

وزن میوه : ۱۵ کیلوگرم

پوست خوشرنگ با ضخامت مناسب

هندوانه ای با کیفیت بالا و پر محصول

مناسب جهت حمل و نقل