هویج استاندارد نانتس Nantes

استاندارد

تیپ نانتس

زودرس

میوه سیلندری با بافت آبکشی ضخیم و دارای پوست نازک

نارنجی بسیار خوش رنگ

شاخ و برگ قوی

میوه های خوش طعم و ترد با کیفیت عالی

دارای بوته قوی با عملکرد بالا