پیاز هیبرید اوریندا Orinda F1

روز کوتاه

پیازها Globe (گلوب) تا Grano (گرانو) و رنگ پوست زرد طلایی

سایز پیازها متوسط تا درشت

بسیار زودرس

قابلیت انبارداری در شرایط مناسب ۶-۵ ماه

 بسیار خوشمزه و خوش عطر و بو و کیفیت بسیار خوب جهت پخت

تحمل نسبی به ریشه سرخی پیاز(Pink Root)