کدوی هیبرید یسنا Yasna F1

زودرس

سیلندری شکل

طول میوه ۱۸ تا ۲۰ سانتیمتر

رنگ میوه سبز متوسط

مناسب جهت کشت فضای باز و زیر پلاستیک

عملکرد بالا در بازه زمانی نسبتاً کوتاه

تحمل نسبی به ویروس WMV(ویروس موزاییک هندوانه), (ویروس موزاییک زرد کدو)   ZYMVو سفیدک