گوجه فرنگی ریوگرند Rio Grande

 • استاندارد

 • متوسط رس

 • کشت فضای باز

 • میوه تخم مرغی شکل. گوشتی و سفت با سایز متوسط

 • میوه دارای یکنواختی بالا

 • میانگین وزن میوه ۱۳۰ گرم

 • رنگ میوه قرمز تیره با دیواره ضخیم

 • بوته قوی با پوشش برگی مناسب

 • مناسب برای مصارف تازه خوری و صنعتی

 • عملکرد بالا

 • مقاومت بالا به ورتیسیلیوم و فوزاریوم ۱ و۲

گوجه فرنگی سوپر چف super chief

استاندارد

میان رس

شکل میوه تخم مرغی کشیده و سفت

قرمز خوش رنگ

وزن میوه ۱۵۰_۱۳۰ گرم

بوته قوی با پوشش دهی بالا

مناسب جهت تازه خوری و صنعتی

عملکرد بالا

مناسب کشت بهاره و تابستانه

قابلیت انبار داری بسیار بالا

 

گوجه فرنگی هیبرید آریسا

 • مناسب کشت در فضای باز

 • در نظر گرفته شده برای بازار تازه( خوری)

 • بوته فشرده و قوی با پوشش مناسب

 • میان رس با عملکرد بسیار بالا

 • میوه تیپ سالادی با میانگین وزن ۱۶۰-۱۴۰ گرم

 • میوه سفت با رنگ قرمز خوشرنگ

 • مقاوت خوب نسبت به ترک خوردگی (Cracking) و رسیدن لکه دار (blotchy ripening)

 • مقاوت به ویروس TY ، سفیدک پودری، پژمردگی ورتیسیلیومی و بوته میری فوزاریومی ۱ و ۲

گوجه فرنگی سوپر اوربانا Super Urbana

بوته با قدرت رویش خوب

مناسب جهت کشت در بهار و اوایل تابستان

میوه بلوکی شکل با وزن ۱۳۰-۱۵۰ گرم

مناسب جهت مصرف تازه خوری و صنعتی

قابلیت حمل و نقل خوب

 

 

 

 

 

گوجه فرنگی هیبرید برنا Borna F1

تیپ سالادی (بلوکی)

میان رس

بوته قوی با پوشش برگی بسیار خوب

وزن میوه ۱۴۰-۱۶۰ گرم

میوه بسیار سفت و یکدست

رنگ قرمز تیره

عملکرد بالا

مناسب جهت تازه خوری و مصارف صنعتی

مناسب جهت کشت های بهاره و پاییزه

مناسب برای کشت در شرایط فضای باز