خیار گلخانه ای هیبرید سپهر

خیار گلخانه ای هیبرید سپهر

بذر خیار گلخانه ای هیبرید سپهر از محصولات دیگر شرکت تعاونی پارس کشاورز است.